[1]
Djamali Zavarehi M, Sarmadi S, and Azmoudeh Ardalan F, “"A comparison between aspiration cytology and histological findings of ovarian masses "”, Acta Med Iran, vol. 39, no. 2, pp. 106-108, 1.